Schwimmerék sorvezetője vidéki fiókszervezetek alapításához

A Schwimmer-hagyatékból egy segesvári fiókszervezet alapítására tett (sikertelen) lépések rajzolódnak ki 1913-ból. Mindez azonban azért fontos, mert az ezzel kapcsolatban váltott levelekből képet kaphatunk azon munkafolyamatokról, amelyek egy vidéki feminista szervezet előkészítéséhez és működéséhez elengedhetetlenek voltak (illetve lettek volna).