Letter from Schwimmer to the WILPF

July 31st, 1928 Women’s International League for Peace and Freedom, 11 Rue du Vieux College, Geneva, Switzerland Ladies: Thank you very much for your friendly cable of congratulation. The two verdicts were a great moral victory. They are also highly gratifying symptoms of the fact that sanity is returning, when even a Pacifist of my …

Bővebben: Letter from Schwimmer to the WILPF

“fogadalmat tett, hogy (…) kardot ránt a japánok vagy a mexikóiak leteperésére” [?]

Mélyen tisztelt Szerkesztő Uram, Addig is, míg tengerentúlról beérkezik annak a híre, hogy milyen körülmények között nyerte el Schwimmer Rózsa az amerikai állampolgárságot, engedje meg Szerkesztő Uram, hogy nagybecsű lapjának folyó hó 4-iki számában közölt azon meglepő hírére, hogy Schwimmer Rózsa „meggondolta magát, s üsse a kő, fogadalmat tett, hogy igenis, ha úgy hozná a …

Bővebben: “fogadalmat tett, hogy (…) kardot ránt a japánok vagy a mexikóiak leteperésére” [?]

“(…) akiről majd a történelem mond ítéletet”

Feministák Egyesülete Budapest, V., József tér 9. Telefon: 142–40 Budapest, 1928. július 7. Drága Asszonyom, a mellékelt hivatalos levél mellé engedje meg, hogy nem annyira hivatalosan, a legnagyobb örömmel adjak kifejezést, hogy végre egy etappal előbbre van. Gondolhatja, hogy távirata vétele és a mienk elindítása után első dolgom volt a t. sajtót tudósítani, aminek egy-néhány …

Bővebben: “(…) akiről majd a történelem mond ítéletet”

“sikerekben dús életet kívánok, mint az illik is az amerikaihoz és mellesleg szép számú $-okat!”

Budapest, VII. Wesselényi út 6. July 2nd 1928. Drága, szeretett Nagyasszonyom! Háromszoros éljen és a legszívélyesebb és a legszívélyesebb és legőszintébb gratulációmat az új americai honpolgárnak vagy dehogy is – új hazájának ehhez a honpolgárhoz. Hosszú, sikerekben dús életet kívánok, mint az illik is az amerikaihoz és mellesleg szép számú $-okat! Jó kedvet, egészséget és …

Bővebben: “sikerekben dús életet kívánok, mint az illik is az amerikaihoz és mellesleg szép számú $-okat!”

“Ne gondolja, k. Nagysád, hogy én nem ismerem”

Kedves Asszonyom, Képzelheti, sőt el sem képzelheti, mily örömmel olvastam ép az imént a „N.Y. Times”-ben, hogy a rágalmazási pör igazságosan dőlt el. Őszinte üdvözlettel, Fábri Rezső N.Y. 1928. június 30. *** 170 11-88th ave Jamaica, N.Y. July 2., 1928 Kedves Schwimmer Nagysád! Örömmel olvastam a múlt heti „World”-ben, hogy az Ön polgársági joga és …

Bővebben: “Ne gondolja, k. Nagysád, hogy én nem ismerem”

“say (…) that (…) you want to live here for the rest of your life

Law Offices Zimring and Rabe 11 South LaSalle Street Chicago O. David Zimring Olive H. Rabe Telephone State 7067 June 30, 1928 Mme Rosika Schwimmer 2 West 83rd Street New York City, New York Dear Rosika: I was very excited this morning to het the news that the United States Circuit Court of Appeals has …

Bővebben: “say (…) that (…) you want to live here for the rest of your life

“Csak Ön menthetné meg az egyesületet, bár itt volna”

1928. VII. 19. Budapest, Wesselényi ú. 6. Drága Nagyasszonyom, Mrs. Lloydnak írott egyik levelemben megemlítettem, hogy bizonyára nem volna nehéz Romain Rolland érdeklődését felkelteni az Ön ügye iránt. Válaszában helyeselte a dolgot és most már hozzá is mernék fogni, ha magamban bíznék eléggé. De így jobbnak látom, ahelyett, hogy meglepetésként készíteném elő, megírni a dolgot …

Bővebben: “Csak Ön menthetné meg az egyesületet, bár itt volna”