Száz éves a Tanácsköztársaság, száz éve tért haza Schwimmer Bernből

Schwimmer berni diplomáciai szolgálatáról a korábbiakban Glant Tibor, Litván György, Peter Pastor és Szapor Judit publikáltak, azonban a New York-i hagyatékában korábban nem ismert forrásokra bukkantam: a többségében Károlyi Mihállyal 1945–1948/1949 között váltott levelek Schwimmer azon erőfeszítéseit dokumentálják, amelyek révén az 1918/1919-ben elmaradt követi fizetését kívánva kifizettetni a magyar állammal.

Diplomáciai fiaskó Bernben (1918/1919)

Közel száz éve, hogy Schwimmer a Tanácsköztársaság kikiáltásának előestéjén hazaérkezett Bernből, ahol a Károlyi-kormány rendkívüli követeként teljesített diplomáciai szolgálatot. Megbízatásáért azonban tiszteletdíjának csupán töredékért kapta meg. A kártérítési követeléseit 1948-as haláláig több ízben jelezte a mindenkori magyar kormányoknak – a kiterjedt levelezésből az alábbiakban Ágoston Péterrel és Kun Bélával váltott levelei olvashatók 1919/1920-ból.