Advent, 1924.

1924. 12. 10. Kedves Franciska, nagyon nyugtalan vagyok Maguk miatt, rég nem írtak. Kérem, hacsak pár sorban is, de tudassanak már engem a hogylétük felől. A napokban M.[ellerné] M.[iskolczy] Eugénia is panaszkodott, hogy levelei válasz nélkül maradtak. Mi az oka a hallgatásuknak? Errefelé semmi újság, élünk, vagy inkább csak vegetálunk. Írjanak nekem minél előbb. Kellemes …

Bővebben: Advent, 1924.

Report of Janka Dirnfeld on the war losses

March 3, 1946. Translated Excerpts from letter of Miss Janka Gergely (one of the leaders of the Hungarian Feminists Organization), dated January 14, 1946; received February 25, 1946, by Rosika and Franziska Schwimmer (Riverside Drive, New York 24, N.Y.I Miss Gergely’s address, Guyon Richard utca 8. Budapest II. Hungary. I were quite useless to attempt …

Bővebben: Report of Janka Dirnfeld on the war losses

Dirnfeld Janka levele Schwimmeréknek

1945 Karácsony napján Drága Rózsi és Franci: Hogy kezdjem mondanivalóimat. Itt ülök szomorú magányomban és hullnak a könnyeim. Testvéreim közül csak Tyrmanné – de milyen állapotban – él. S hogy írjam le: Egyetlen páratlan Miklósunk – akiért el tudnám viselni ezt a nyomorúságot – el van hurcolva, és leírni iszonyodom, vajjon él-e? Hónapokig mintha meg …

Bővebben: Dirnfeld Janka levele Schwimmeréknek

Letter from Laura Meller Strait to Rosika Schwimmer

31. August 1945 Laura Meller Strait [daughter of Eugenie Meller-Miskolczy] 13. Furber Rd. Paddington (Sydney) N.S.W. Australia Dear Rozsika and Franciska! My answer is long overdue to your kind inquiring letter, but even now I was hesitating to sit down and write. We did not get news from home since last year April ans since …

Bővebben: Letter from Laura Meller Strait to Rosika Schwimmer

“Four years without news. Most anxious for details about you and all friends and families.”

September 30, 1945. Mrs. Oscar Szirmai 2 Perczel Mór utca Budapest, Hungary Four years without news. Most anxious for details about you and all friends and families. Wish to help all we can. Lovingly, Rosika, Franciska Schwimmer 54 Riverside Drive New York *** Since 1941 I had no mail from Hungary, nor was I able …

Bővebben: “Four years without news. Most anxious for details about you and all friends and families.”

“[it] will be professedly »rearranged« by some race pure writer”

Budapest, 18th May 1930 VII. Wesselényi u. 6. Dearest Friend [Franciska Schwimmer], Excuse me inevitable blunders in this letter, I am dreadfully tired and sleepy – but if I don’t write now, God knows when I shall have leisure to do it. Tomorrow the Council guests arrive and Mme Drevet, who will give a lecture …

Bővebben: “[it] will be professedly »rearranged« by some race pure writer”

“Magához fordulok Drága Asszonyom egy nagy szívességért”

Február 16, 1930. Dearest Mrs. Meller, Meghatott hálával kaptam a jubiláris ünnepségekről szóló levelét. Olyan borzasztóan le vagyok foglalva, hogy nem jutottam még hozzá, hogy megköszönjem valamennyiüknek a leveleket és a gyönyörű közgyűlési határozati javaslatot. Balesetem óta lázasan dolgozom a nyári anyag eltakarításán, hogy végre annak a bizonyos könyvnek szentelhessem magam. Most Franzi is félre …

Bővebben: “Magához fordulok Drága Asszonyom egy nagy szívességért”

Várnai Zseni: Az úttörő asszony

Várnai Zseni: Úttörő Asszony A Feministák Egyesületének huszonöt éves jubileumára Láttam az úttörő amerikai asszony szobrát. Ment az ősrengetegben az asszony keblén kicsiny gyermeke szunnyadt. Izmos keze csákányt emelt a magasba, úgy ment az úttörő asszony előre, irtani vad bozótot, törni az éles köveket, lesújtani a mérges viperákra és ragadozó vadakra, húgy új világ épülhessen …

Bővebben: Várnai Zseni: Az úttörő asszony