“(…) akiről majd a történelem mond ítéletet”

Feministák Egyesülete Budapest, V., József tér 9. Telefon: 142–40 Budapest, 1928. július 7. Drága Asszonyom, a mellékelt hivatalos levél mellé engedje meg, hogy nem annyira hivatalosan, a legnagyobb örömmel adjak kifejezést, hogy végre egy etappal előbbre van. Gondolhatja, hogy távirata vétele és a mienk elindítása után első dolgom volt a t. sajtót tudósítani, aminek egy-néhány …

Bővebben: “(…) akiről majd a történelem mond ítéletet”

“sikerekben dús életet kívánok, mint az illik is az amerikaihoz és mellesleg szép számú $-okat!”

Budapest, VII. Wesselényi út 6. July 2nd 1928. Drága, szeretett Nagyasszonyom! Háromszoros éljen és a legszívélyesebb és a legszívélyesebb és legőszintébb gratulációmat az új americai honpolgárnak vagy dehogy is – új hazájának ehhez a honpolgárhoz. Hosszú, sikerekben dús életet kívánok, mint az illik is az amerikaihoz és mellesleg szép számú $-okat! Jó kedvet, egészséget és …

Bővebben: “sikerekben dús életet kívánok, mint az illik is az amerikaihoz és mellesleg szép számú $-okat!”

“Csak Ön menthetné meg az egyesületet, bár itt volna”

1928. VII. 19. Budapest, Wesselényi ú. 6. Drága Nagyasszonyom, Mrs. Lloydnak írott egyik levelemben megemlítettem, hogy bizonyára nem volna nehéz Romain Rolland érdeklődését felkelteni az Ön ügye iránt. Válaszában helyeselte a dolgot és most már hozzá is mernék fogni, ha magamban bíznék eléggé. De így jobbnak látom, ahelyett, hogy meglepetésként készíteném elő, megírni a dolgot …

Bővebben: “Csak Ön menthetné meg az egyesületet, bár itt volna”

“nem alkuszunk semmiben, és gerincünket lehetőleg nem hajtjuk meg”

Budapest, 1928. április 27. Drága Asszonyom, megint nem tartottam meg ígéretemet, hogy havonta írok magának, de igazán nem rajtam múlott. Minek részletezni, hogy mivel töltöm napjaimat, hogy aztán oly fáradt leszek, hogy a rendelkezésemre álló éjszakát nem tudom felhasználni sem levélírásra, sem komolyabb munkára. Az egyesületben állandóan folyik a munka. Azt lehet mondani, hogy Mellernével …

Bővebben: “nem alkuszunk semmiben, és gerincünket lehetőleg nem hajtjuk meg”

“Rózi nem mert tovább várni, nehogy egészen lemaradjon az anyaságról, amire vágyott”

Mellerné Miskolczy Eugénia levele Schwimmer Rózsának Budapesten, 1928. május 8. VII. Wesselényi ú. 6. Drága, szeretett Nagyasszonyom, mellékelt kérdőívválaszok már egy hete várnak elküldésre, de nem tudtam Önnek írni, míg Balassával nem beszéltem. Ma végre eljött a József térre, de persze ezer kérdésemre nem tudott felelni; bár mehetnék én ki, bár lehetnék magukkal egy ideig. …

Bővebben: “Rózi nem mert tovább várni, nehogy egészen lemaradjon az anyaságról, amire vágyott”

Napi levél#18: Mellerné Miskolczy Eugénia levele Schwimmernek

Budapest, VII. Wesselényi u. 6. április 13. 1928. Drága Nagyasszonyon, sebtiben most csak annyit, hogy a „Mentor” könyvkereskedésből tegnap címére feladtak három könyvet, Schultze-Müller könyvét, azt hiszem Frauenkultur und Frauenbildung, a Veress [sic!] Pálné életrajzát és Bebel „A nő és a szocializmus” művét magyar fordításban – sajnos! Utóbbi Fodor Károlyné tulajdona, melyet igen szívesen felajánlott. …

Bővebben: Napi levél#18: Mellerné Miskolczy Eugénia levele Schwimmernek

Letter of the Day#17: Letter from Carrie Chapman Catt to Schwimmer

Carrie Chapman Catt 171 Madison Avenue New York 24 April, 1928. Madam Rosika Schwimmer, 2 West 83rd Street, New York City. My dear Rosika: You are right that the old guard is going fast. Always those who live long enough find themselves alone. I have been so occupied with my own disappearance that I have …

Bővebben: Letter of the Day#17: Letter from Carrie Chapman Catt to Schwimmer

Napi levél#6: Schwimmer Rózsa levele a Feministák Egyesülete tagságának

Two West Eightythird St. New York City March 19. 1928. Kedves Barátaim [Feministák Egyesülete], Az egyesület és Mellerné címére küldtem egy-egy csomag levelet ajánlottan. Kérem, legyenek oly szívesek azokat megcímezni és elküldeni azoknak a jó embereknek, akik ötvenedik születésnapom alkalmából aláírták vagy a nemzetközi, vagy a magyar üdvözlést. Itt mellékelem az aláírók listáját és csekket …

Bővebben: Napi levél#6: Schwimmer Rózsa levele a Feministák Egyesülete tagságának

Napi levél#5: Mellerné Miskolczy Eugénia levele Schwimmer Rózsának

Budapest, VII. Wesselényi u. 6. 1928. március 2. Drága Nagyasszonyom! Amszterdamban novemberben a Választójogi Világszövetség „Work in Enfranchised Countries” bizottsága [Františka] Palinkova elnöklete alatt ülést tartott. Ezen határozatba ment, hogy mielőtt az úttörők elhagynák az árnyékvilágot, meg kell írni a nők választójogért küzdött harcának történetét és felkéri mindazokat, kik arra illetékesek, hogy e munkában támogassák …

Bővebben: Napi levél#5: Mellerné Miskolczy Eugénia levele Schwimmer Rózsának