Report of Janka Dirnfeld on the war losses

March 3, 1946. Translated Excerpts from letter of Miss Janka Gergely (one of the leaders of the Hungarian Feminists Organization), dated January 14, 1946; received February 25, 1946, by Rosika and Franziska Schwimmer (Riverside Drive, New York 24, N.Y.I Miss Gergely’s address, Guyon Richard utca 8. Budapest II. Hungary. I were quite useless to attempt …

Bővebben: Report of Janka Dirnfeld on the war losses

Dirnfeld Janka levele Schwimmeréknek

1945 Karácsony napján Drága Rózsi és Franci: Hogy kezdjem mondanivalóimat. Itt ülök szomorú magányomban és hullnak a könnyeim. Testvéreim közül csak Tyrmanné – de milyen állapotban – él. S hogy írjam le: Egyetlen páratlan Miklósunk – akiért el tudnám viselni ezt a nyomorúságot – el van hurcolva, és leírni iszonyodom, vajjon él-e? Hónapokig mintha meg …

Bővebben: Dirnfeld Janka levele Schwimmeréknek

Várnai Zseni: Az úttörő asszony

Várnai Zseni: Úttörő Asszony A Feministák Egyesületének huszonöt éves jubileumára Láttam az úttörő amerikai asszony szobrát. Ment az ősrengetegben az asszony keblén kicsiny gyermeke szunnyadt. Izmos keze csákányt emelt a magasba, úgy ment az úttörő asszony előre, irtani vad bozótot, törni az éles köveket, lesújtani a mérges viperákra és ragadozó vadakra, húgy új világ épülhessen …

Bővebben: Várnai Zseni: Az úttörő asszony

“(…) akiről majd a történelem mond ítéletet”

Feministák Egyesülete Budapest, V., József tér 9. Telefon: 142–40 Budapest, 1928. július 7. Drága Asszonyom, a mellékelt hivatalos levél mellé engedje meg, hogy nem annyira hivatalosan, a legnagyobb örömmel adjak kifejezést, hogy végre egy etappal előbbre van. Gondolhatja, hogy távirata vétele és a mienk elindítása után első dolgom volt a t. sajtót tudósítani, aminek egy-néhány …

Bővebben: “(…) akiről majd a történelem mond ítéletet”

“Csak Ön menthetné meg az egyesületet, bár itt volna”

1928. VII. 19. Budapest, Wesselényi ú. 6. Drága Nagyasszonyom, Mrs. Lloydnak írott egyik levelemben megemlítettem, hogy bizonyára nem volna nehéz Romain Rolland érdeklődését felkelteni az Ön ügye iránt. Válaszában helyeselte a dolgot és most már hozzá is mernék fogni, ha magamban bíznék eléggé. De így jobbnak látom, ahelyett, hogy meglepetésként készíteném elő, megírni a dolgot …

Bővebben: “Csak Ön menthetné meg az egyesületet, bár itt volna”

“nem alkuszunk semmiben, és gerincünket lehetőleg nem hajtjuk meg”

Budapest, 1928. április 27. Drága Asszonyom, megint nem tartottam meg ígéretemet, hogy havonta írok magának, de igazán nem rajtam múlott. Minek részletezni, hogy mivel töltöm napjaimat, hogy aztán oly fáradt leszek, hogy a rendelkezésemre álló éjszakát nem tudom felhasználni sem levélírásra, sem komolyabb munkára. Az egyesületben állandóan folyik a munka. Azt lehet mondani, hogy Mellernével …

Bővebben: “nem alkuszunk semmiben, és gerincünket lehetőleg nem hajtjuk meg”

Napi levél#18: Mellerné Miskolczy Eugénia levele Schwimmernek

Budapest, VII. Wesselényi u. 6. április 13. 1928. Drága Nagyasszonyon, sebtiben most csak annyit, hogy a „Mentor” könyvkereskedésből tegnap címére feladtak három könyvet, Schultze-Müller könyvét, azt hiszem Frauenkultur und Frauenbildung, a Veress [sic!] Pálné életrajzát és Bebel „A nő és a szocializmus” művét magyar fordításban – sajnos! Utóbbi Fodor Károlyné tulajdona, melyet igen szívesen felajánlott. …

Bővebben: Napi levél#18: Mellerné Miskolczy Eugénia levele Schwimmernek